Prawdziwa komunia święta

Komunia św. to inaczej jedność z Bogiem, jak ją uzyskać, otóż prosto, mówi nam o tym biblia.

1. Rzymian 5:12 (czytaj)

Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli…

2. Rozwiązanie: Ew. Jana 3:16 (czytaj)

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

3.Imię „Rozwiązania”: Dzieje Apostolskie 4:12 (czytaj)

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

4. Jak zastosować Rozwiązanie: Rzymian 10:8-10. 13 (czytaj)

Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

5.Dar: Efezjan 2:8-9 (czytaj)

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

6. Prawo, by otrzymać dar: Ew. Jana 1:12 (czytaj)

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.

Modlitwa:

 “Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Wierzę, że umarł za mnie na krzyżu i poniósł na nim moje grzechy zamiast mnie. Wierzę, że zmartwychwstał i teraz żyje. Drogi Panie Jezu, przyjdź teraz do mojego życia! Przyjdź teraz do mojego serca! Wierzę w moim sercu, więc wyznaję to ustami, że Jezus Chrystus jest moim osobistym Panem i Zbawicielem.”.