Z czego utrzymywał się Jezus jak chodził z dobrą Nowiną? Z czego utrzymywali się apostołowie i ewangeliści? Wiele sądzi, że św Paweł utrzymywał się z robienia namiotów, ale czy naprawdę tak mówi biblia? Przyjrzyjmy się poniższym fragmentom bibli:

(2): Także pewne kobiety, które były uzdrowione od złych duchów oraz słabości: Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, (3): Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które mu służyły ze swoich majętności. [Nowa Biblia Gdańska, Łk 8]

W tym fragmencie wyraźnie mowa, że Jezusowi i apostołom kobiety usługiwały ze swoich majątków.

(3): A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło gdyż ich rzemiosłem było sporządzanie namiotów mieszkał u nich oraz pracował. [Nowa Biblia Gdańska, Dz 18]

Ten fragment pokazuje ze św. Paweł pracował, ale czy pracował na swoje utrzymanie, czy rzeczywiście tak to wyglądało, aby do tego dojść, trzeba jeszcze zajrzeć do listu do Koryntian, co się tam naprawdę zadziało.

(11): Jeśli my zasialiśmy wam duchowe, czyż będzie znaczące, gdybyśmy wasze cielesne zbierali? (12): Czy inni są uczestnikami waszej mocy, a nie raczej my? Jednak nie posłużyliśmy się tą mocą, ale wszystko znosimy, abyśmy nie wydali jakiejś przeszkody Dobrej Nowinie Chrystusa. (13): Nie wiecie, że ci, co się trudzą przy świętych ze świętych spożywają; a ci, co usługują ołtarzowi mają dział z ołtarzem? (14): Tak też Pan nakazał tym, co zwiastują Dobrą Nowinę, aby żyć z Ewangelii. (15): Ale ja nie potrzebowałem żadnej z tych rzeczy. I nie napisałem tego po to, by tak się przy mnie działo; gdyż szlachetnie mi raczej umrzeć, niż żeby ktoś zniweczył moją chlubę. (16): Ponieważ nie jest mi chlubą jeśli głoszę Dobrą Nowinę, bo spoczywa na mnie ta konieczność; gdyż biada mi, jeślibym Ewangelii nie głosił. (17): Bo jeślibym to czynił z własnej woli miałbym wynagrodzenie; zaś jeśli nie z własnej woli to zostało mi powierzone szafarstwo. (18): Więc jakie jest moje wynagrodzenie? To, abym głosząc Dobrą Nowinę nie obciążoną kosztami mógł wprowadzić ową Dobrą Nowinę Chrystusa, i nie nadużył mej mocy w Ewangelii. [Nowa Biblia Gdańska, 1Kor 9]

Ten fragment nam mówi o tym, że godzien jest robotnik zapłaty swojej, jednakże Paweł ze względu na to, by dotrzeć z ewangelią do Ludzi z Koryntu zrezygnował ze swojej zapłaty. Korynt był bogatym miastem co wiemy z historii, a co z tym idzie ludzie zapewne mieli dosyć chciwe podejście do pieniądza, by pieniądze nie stały na przeszkodzie Paweł nie zbierał u nich pieniędzy, za pierwszym razem. Co jednak było dalej?

(7): Czy popełniłem błąd, uniżając samego siebie, ponieważ bez powodu ogłosiłem wam dobrą nowinę Boga, abyście wy zostali wywyższeni? (8): Wziąłem zapłatę oraz ogołociłem inne zbory stosownie do służby dla was. A będąc przy was i cierpiąc biedę, nikomu się nie naprzykrzałem, (9): ponieważ mój niedostatek uzupełnili bracia, co przyszli z Macedonii. Także we wszystkim siebie ustrzegłem i będę strzegł, abym dla was pozostał nieuciążliwy. [Nowa Biblia Gdańska, 2Kor 11]

Rozdziały drugiego listu do Koryntian od 9 do 11, wyraźnie świadczą o tym, ze Paweł otrzymał zapłatę za głoszenie Ewangelii, jednak nie ze zborów w Koryncie, ale ze zborów w Macedonii, które wręcz ogołocił. Krążący więc mit o tym że św. Paweł pracował przy wyrobie namiotów i w ten sposób się utrzymywał jest trochę nie za bardzo biblijny.

Dziś mamy tendencje do oskarżania ludzi o manipulowanie o pieniądze, ale czy ludziom, którzy głoszą dobrą nowinę, nie należy się zapłata? Jak za zwykłą pracę? Biblia też mówi, że to Bóg wyznacza tę zapłatę, płacąc więc za dobrą nowinę, jesteś jakby narzędziem Boga.